Şube Müdürlerinin Özlük Hakları İyileştirilmeli

Şube Müdürleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Cebeci, 7’nci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri çerçevesinde “Şube müdürlerinin özel hizmet tazminat oranlarının yüzde 135’den yüzde 175’e çıkarılması, ek ödeme oranlarında 25 puanlık bir artış yapılması gerekmektedir” dedi.

Şube Müdürleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Cebeci, 7’nci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cebeci, şube müdürleri ve müdür ünvanlı kadroların, kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal hafızası olduğunu, aynı zamanda değişim ve gelişime açık, mevzuata ve uygulamaya hakim olmaları nedeniyle vatandaş sorunlarının da çözüm mercii olduğunu dile getirdi. Cebeci açıklamasında, “Devletin, genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin görülmesinde bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarındaki esas hizmet birimi olan şube müdürlüklerinin; özgün/stratejik konumlarına karşın hak ettikleri mali ve sosyal haklarını alamadıkları konusu güncel durumdan hareketle açıklanmaktadır. Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyumun sağlanabilmesi için öncelik ve ivedilikle şube müdürleri ve müdürlerin mali durumlarında iyileştirme yapılması, mevcut ücret adaletsizliklerinin giderilmesi gerektiği elzemdir” açıklamasında bulundu.

“Şube müdürlerinin özlük haklarının iyileştirilmesi, işe karşı motivasyonlarının artmasını sağlayacak”

Cebeci, şube müdürlerinin birçok idari işlemin yapılmasında görev aldığını belirterek, “Bu görevde şube müdürlerinin özlük haklarının iyileştirilmesi, işe karşı motivasyonlarının artmasını sağlayacak. Sonuç olarak bütün iyileştirmeler kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle kamu yönetiminin bel kemiği durumunda olan biz şube müdürü ve müdürlerin taleplerinin dikkate alınmasında fayda olacaktır” diye konuştu.

“Özel hizmet tazminat oranlarının yüzde 135’den yüzde 175’e çıkarılmalı”

Kamuda görev yapan şube müdürü ve müdürlerin sorunlarının çözümü için hiyerarşik dengelerin sağlanması gerektiğini sözlerine ekleyen Cebeci, şu ifadeleri kullandı:

“Şube müdürleri, 666 sayılı KHK ile uğradığımız mağduriyetin giderilmesi, bu doğrultuda; şube müdürlerinin özel hizmet tazminat oranlarının yüzde 135’den yüzde 175’e çıkarılması, ek ödeme oranlarında 25 puanlık bir artış yapılması, 2 bin makam ve 8 bin görev tazminatı verilmesini sağlayacak şekilde yasal düzenleme yapılması, ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki II sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmesi hususlarında gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını beklemekteler.” – ANKARA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir